علی حاجی محمدی
هم بنیان گذار

سولماز انوار
هم بنیانگذار و مدیریت

محسن فاضل پور

محسن فاضل پور
کارشناس فنی

عرفان سراج

عرفان سراج
کارشناس شبکه های اجتماعی

سارا سالارتاش
کارشناس فروش

عرفان اصغری
کارشناس فنی

غزاله قضاوی
کارشناس فنی

مریم محمدیان
کارشناس مالی

نمادها و افتخارات

logo-samandehi